10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ


Dünya Ruh Sağlığı Günü;(10 Ekim) Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanmaktadır.

İnsan, ruhsal ve bedensel varlığı ile bir bütündür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, “ruhsal, bedensel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Ruh sağlığı, hayat kalitesinin temelidir. Ruh sağlığının korunması hem bireylerin yaşam kalitesini arttırır hem de sosyal bütünleşmeyi ve toplumda üretkenliği sağlar.

Ruhsal hastalıklar sık görülür. Sıklığı ve yaygınlığı giderek artmakta toplumun her kesimini etkilemektedir. Ruhsal hastalıklar tedavi edilmezlerse bireysel, toplumsal ve maddi kayba neden olmaktadır. Günümüzde insanların % 25’i- her dört kişiden biri- yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. 75 yaşına gelmiş kişiler arasında herhangi bir ruhsal hastalıkla karşılaşmış olanların oranı yarıdan daha fazladır (% 50.8). Dünya Sağlık Örgütü’nün bir araştırmasına göre, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 10 hastalıktan beşini ruhsal hastalıklar oluşturmaktadır. Bu hastalıklar sırasıyla Depresyon, Alkol kullanımı, Bipolar bozukluk, Şizofreni ve Obsesif Kompılsif Bozukluktur

          Toplumumuzda, ruhsal problemler için ruh sağlığı profesyönellerine başvurular önceki yıllara göre artış göstertmektedir ve ruh sağlığına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımız dünyadaki ruh sağlığı hizmetlerindeki son gelişmelerle uyumlu olarak hastane odaklı tedavinin yanında toplum temelli hizmet modelini yaygınlaştırarak, ruhsal hastalıkların tedavisini toplumun geneline yaymak ve ülke çapında ruh sağlığını geliştirmek için gerekli adımları atmaktadır.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN RUH SAĞLIĞIMIZA ÖNEM VERELİM.